SELECCIONI SA LLENGUA DESITJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Recuperar embargaments de salaris


Recuperar embargaments de salaris

Ha entrat Vè. en sa web 'www.ysinembargo.org' afavorida i promoguda per ASOCAIRE - ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE PARA RECUPERAR EMBARGOS DE SALARIOS.

En ella, li facilitarem es diagnòstic dets embargaments que estigui sofrint a ses seves percepcions salarials (sou, pensió, etc.).

Sabrà si s'import que li estan embargant se troba dedins es límits que sa Llei estableix per això.

EN SA NOSTRA WEB PODRÀ CONSULTAR ETS EMBARGAMENTS EXECUTATS DES DE L'ANY 2015 FINS A s'ACTUALITAT.

Li anticipam que aquest servici és ABSOLUTAMENT GRATUÏT, i li asseguram es seu total anonimat.

Si, com a conseqüència de sa seva consulta, Vè. ho estimàs necessari, podrem manllevar-li es nostro assessorament per resoldre sa seva situació.

ESPERAM RESULTAR-LI D'UTILITAT.

PER ACCEDIR, PREMI ES BOTÓ DES NOSTRO LOGO

Recuperar embargaments de salaris

Text actualisat es 23 de gener de 2019